Działka Buniewice, nr 390374 - komfort.nieruchomosci.pl

Działka Buniewice, nr 390374

- / Buniewice / Zachodniopomorskie / PL

Działka Buniewice

Przegląd

  • Cena za m2: 90PLN
  • Miejscowość: Buniewice
  • Powierzchnia działki: 3000m2
  • Przeznaczenie działki: Rolna
  • Kształt działki: Trapez

Działka Buniewice

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pięknym miejscu na Wyspie Chrząszczewskiej na przeciwko głazu, od którego prawdopodobnie Kamień Pomorski zyskał nazwę. Widok z działki rozciąga się na Zalew Kamieński. Działka rolna o powierzchni 3 000 m2. W okolicy powstają już nowe domy z uwagi na to iż przyległy teren jest zagospodarowywany przez dewelopera. Studium przewiduje na cele: zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pensjonatowej z usługami, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną, zabudowy rekreacyjnej – wg uchwały nr XXIX/279/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim.
Działka jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscu z uwagi na to iż widok który rozciąga się z działki jest na Zalew Kamieński gdzie jest usytuowany Głaz Królewski. Sąsiednie działki objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego( Uchwała Nr XXXIV/250/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z 19.12.2008) który posiada następujące ustalenia:

Warunki urbanistyczne:
a) zasady scalania i podziału nieruchomości:
– wielkość działki – nie mniejsza niż 1000 m2; wielkość terenu działki ewidencyjnej Nr 1/104 przeznaczonego pod zabudowę uznaje się za zgodną z planem,
– szerokość frontu działki – nie mniej niż 20 m,
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – zgodnie z istniejącym podziałem
lub pod kątem prostym do drogi 02.KDW z dopuszczeniem odchylenia o 100,
b) powierzchnia zabudowy – do 20%,
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50%,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,
e) forma zabudowy – tarasowa, wolno stojąca,
f) mała architektura:
– śmietniki – wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów
segregacji odpadów,
– dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do formy i stylu
zabudowy,
– dopuszcza się ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem betonowych,

Wyspa Chrząszczewska – wyspa leżąca na Zalewie Kamieńskim, połączona ze stałym lądem pomostem w okolicach Kamienia Pomorskiego. Na północy wyspy znajduje się wielki kamień zwany Głazem Królewskim lub Czarcim Kamieniem, pozostałość wielkiego głazu narzutowego, częściowo zużytego jako materiał budowlany.
Wyspa znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 – Ujście Odry i Zalew Szczeciński.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Znajdź inne mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Buniewice