SZYBKI KONTAKT: +48 511 260 740

Działka Śmierdnica Szczecin, nr 390581

- / Szczecin / Zachodniopomorskie / PL

Działka Szczecin, Śmierdnica

Przegląd

  • Cena za m2: 108.47PLN
  • Miejscowość: Szczecin
  • Powierzchnia działki: 8712m2
  • Przeznaczenie działki: Rolna
  • Kształt działki: Prostokąt

Działka Szczecin Śmierdnica

Idealna lokalizacja na osiedle domków jednorodzinnych w otoczeniu ciszy, spokoju i przyrody!

Polecam na sprzedaż działkę rolną o powierzchni 8712m2 zlokalizowaną w dzielnicy Płonia Śmierdnica.
Grunt usytuowany w urokliwym miejscu, w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego.
Działka położona w obszarze planistyczny D.J.12 “Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego terenu”:

Główne założenia Studium przedstawiają się następująco:
1. Uwarunkowania:
– stan zainwestowania: fermy drobiu, tereny w użytkowaniu rolniczym (uprawy polowe, sady), zieleń leśna, zasilanie w wodę, gaz i energię
poprzez istniejący system uzbrojenia;
– ochrona przyrody: otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, zieleń leśna – Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie”, gleby
wysokich klas bonitacyjnych; specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000;
– ochrona zabytków: występowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego;
2. Kierunki:
– funkcja dominująca: rolnicza przestrzeń produkcyjna – skoncentrowana produkcja rolnicza i spożywcza, działalność produkcyjna, magazyny i
składy (głównie we wschodniej części obszaru);
– funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, usługi głównie sportu i rekreacji z dużą ilością zieleni, zieleń leśna;
– działania zorganizowane: dopuszcza się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne; procedura wywłaszczeń na cele publiczne, skomunikowanie terenów pod zabudowę;
3. Polityka przestrzenna
– zasady przekształceń: utrzymanie i uzupełnienie zabudowy w formie nieuciążliwej dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– obszary do zainwestowania: obszar jednostki poza terenami leśnymi i znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecińskiego Parku
Krajobrazowego;
– obszary i zadania strategiczne: zmiana granicy miasta w rejonie ul. Dobropole (północna i południowa część jednostki);
4. Standardy kształtowania przestrzeni:
– struktura przestrzenna: rolnicza przestrzeń produkcyjna do zachowania, przekształceń i uzupełnień, z zakazem lokalizacji nowych i rozbudowy
istniejących obiektów inwentarskich powyższej do obsady 10 DJP (szt. dużych) oraz z możliwością przekształceń pod inne funkcje produkcyjne;
– zasady zabudowy: zabudowa wolno stojąca, wkomponowana w istniejące układy przyrodniczo-krajobrazowe, zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie SPK dostosowana do działań ochronnych ustalonych w planie ochrony parku; należy dążyć do nie sytuowania zabudowy w odległości mniejszej niż 50,0 m od granicy Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”;
– komunikacja: obsługa głównie z ulic: Spokojnej i Dobropole; trasa rowerowa wzdłuż ul. Dobropole;
– inżynieria: istniejące sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy, realizacja nowych sieci i obiektów inżynieryjnych;

Media: prąd, woda, gaz w drodze przebiegającej przy granicy działki, odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych

Polecam ze względu na lokalizację w bardzo urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, terenów spacerowo – rekreacyjnych oraz ze względu na cenę. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Znajdź inne mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Szczecin