Inwestycja Szczecin, ul. Łączna, nr 281664

ul. Łączna / Szczecin / Zachodniopomorskie / PL

Inwestycja Szczecin, ul. Łączna

Przegląd

  • Miejscowość: Szczecin
  • Stan prawny: Własność
  • Powierzchnia: 41716m2
  • Udogodnienia:

Inwestycja, ul. Łączna Szczecin

Nieruchomość – działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 3/14, 3/145, 3/146, 3/147 o łącznej powierzchni 4,1716 ha zlokalizowane są w lewobrzeżnej części Szczecina, w północnej części miasta, na Osiedlu Żelechowo u zbiegu ul. Łącznej i nowobudowanej Trasy Północnej. Odległość nieruchomości od ścisłego centrum Szczecina wynosi około 6 km.

Obszar ten usytuowany jest na Wzgórzach Warszewskich. Towarzyszy mu przepiękna spokojna okolica, na terenie której znajduje się zespół dworski dawnego dworu “Sienno” wraz z zespołem parkowo-ogrodowym, który powstał w drugiej połowie XIX wieku.

W sąsiedztwie nieruchomości przeważają tereny niezabudowane, które przeznaczone sa pod inwestycje mieszkaniowe oraz tereny zielone. Dostęp do nieruchomości na której powstanie osiedle “Male Błonia” zapewniony jest od strony ulicy Łącznej.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Żelechowa – Łączna” w Szczecinie.

Warunki techniczne obejmujące całą nieruchomość:

Kształt działek: korzystny

Ukształtowanie terenu: teren płaski,

Uzbrojenie techniczne: teren w pełni uzbrojony: sieć wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, projektowana sieć cieplna,

Dostępność do drogi publicznej: dostęp ul. Łącznej i nowobudowanej Trasy Północnej poprzez ul. Małe Błonia ul. Świergotki (drogi klasy L, nawierzchnia bitumiczna, chodniki obustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulic).

Teren o symbolu P.Z.3127.MW,U (działka nr 3/140 – Etap I zadanie 6):

– przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, dopuszczalny zakres usług: + edukacja, kultura, w tym biblioteka publiczna,
– udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
– wskaźnik zabudowy – 40%,
– wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
– dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
– lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
– zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych,
– min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2,
– min. szerokość frontu działki od dróg P.Z.3079.KD.L I P.Z.3015.KD.D – 30 m,

ETAP I Zadanie 6 – nie objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (działka 3/140) – 7 238 m2
PUM max. – 8 107 m2

Teren o symbolu P.Z.3066.MW,U (działka nr 3/145 – Etap I zadanie 1 i 2):

– przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (również jako jednorodzinna) z usługami, dopuszczalny zakres usług: + edukacja, kultura, w tym biblioteka publiczna,
– udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
– wskaźnik zabudowy – 40%,
– wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, mieszkaniowej jednorodzinnej: od 2 do 3 kondygnacji w tym trzecia jako poddasze użytkowe, do 12 m, dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
– dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
– lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
– zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych z wyjątkiem działek o zabudowie jednorodzinnej, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów gospodarczych oraz nowych obiektów gospodarczych na nieruchomości połozonej przy ul. Łącznej 4a i 4b, lokalizacji reklam od strony ul. Zbiorczej,
– min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2, dla jednorodzinnej – 500 m2,
– min. szerokość frontu działki od dróg P.Z.3079.KD.L I P.Z.3015.KD.D – 30 m,

ETAP I Zadanie 1 – objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (część działki 3/145) – 8 741 m2
PUM projektowany – 8 055 m2

ETAP I Zadanie 2- objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (część działki 3/145) – 5 963 m2
PUM projektowany – 6 679 m2

Teren o symbolu P.Z.3062.MW,U (działki nr 3/146 i 3/147 – Etap I zadanie 7 i 8):

– przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, dopuszczalny zakres usług: + edukacja, gastronomia, kultura, w tym biblioteka publiczna,
– udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
– wskaźnik zabudowy – 40%,
– wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
– dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
– lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
– zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych,
– min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2,
– min. szerokość frontu działki od dróg publicznych – 30 m,

ETAP I Zadanie 7 i 8 – nie objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (działki nr 3/146 i 3/147) – 19 774 m2
PUM projektowany – 22 147 m2

Sprzedaż działki nr 3/147 nastąpi wraz z udziałem 1/2 częsci w działce numer 3/158 o pow. 1297 m2 (ul. Pustułki – droga wewnętrzna).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Adres nieruchomości:

ul. Łączna / Szczecin / Zachodniopomorskie / PL