SZYBKI KONTAKT: +48 511 260 740

Działka Wełtyń, nr 414111

- / Wełtyń / Zachodniopomorskie / PL

Działka Wełtyń

Przegląd

  • Cena za m2: 5.27PLN
  • Miejscowość: Wełtyń
  • Powierzchnia działki: 47414m2
  • Przeznaczenie działki: Rolna
  • Kształt działki: Prostokąt

Działka Wełtyń

Prezentujemy Państwu na sprzedaż działkę rolną z lasem w malowniczej lokalizacji przy jeziorze Wełtyń (ok. 500m)
Nieruchomość o powierzchni 4,7514ha z klasami gruntu:
RIIIb – 2,0168m
RIVa – 2,2630
RIVb – 0,4042
RV – 0,0674
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem We-61.R.3.

1) Ustalenia funkcjonalne: użytki rolne, gospodarka polowa;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie rolnicze,
b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy,
c) dopuszcza się urządzanie ciągów pieszo rowerowych z wykorzystaniem dróg polnych;
3) zasady i warunki podziału terenu: w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;
4) ustalenia komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z dróg publicznych We-61.KDL.21 i We-61.KDL.22 i dróg wewnętrznych;
5) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
a) na terenie We-61.R.8 – stacje słupowe transformatorowe 15/0,4 kV i napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV z dopuszczeniem przebudowy na kablową,
b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych;
6) ustalenia z zakresu ochrony środowiska:
a) w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeziora Wełtyńskie” wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 1,
b) na terenach We-61.R.2, We-61.R.3 i We-61.R.5, w granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego ZPK1 wykazanych na rysunku planu miejscowego, obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 3, pkt 2,
c) na terenie We-61.R.8, w granicach obszarów cennych przyrodniczo – OC 9 i na terenach We-61.R.3 i We-61.R.4, w granicach obszarów cennych przyrodniczo OC-42, wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 4,
d) na terenie We-61.R.3, w granicach projektowanego rezerwatu RI „Storczykowe Łąki” wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 3, pkt 1;

Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Znajdź inne mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Wełtyń