Zgoda spółdzielni na remont mieszkania

Zgoda spółdzielni na remont mieszkania

Naturalną potrzebą każdego człowieka, jest udoskonalanie miejsca swojego zamieszkania. Co pewien czas mamy ochotę przeprowadzić remont naszego mieszkania Zawdzkiego Szczecin. Mieszkając w bloku, który należy do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, powinniśmy jednak wiedzieć, że część modernizacji wymaga uzyskania pisemnej zgody. Co wchodzi w skład takich remontów i czego nie można naprawiać lub wymieniać na własną rękę? Obostrzenia te dotyczą przede wszystkim prac, ingerujących w konstrukcję nośną obiektu lub jego wygląd zewnętrzny. Jeśli zatem chcesz wymienić stare okna mieszkania Załom Szczecin na nowe, szczelne i plastikowe, należy to zgłosić do zarządcy. Udzieli on informacji o dopuszczalnym zakresie prac, a także poinformuje jakie wymogi powinny spełniać nowe okna. Dotyczy to m.in. koloru ram, wielkości i sposobu otwierania. Regulaminy niektórych spółdzielni mieszkaniowych mogą również wymagać uzyskania zgody na montaż rolet okiennych czy instalacje klimatyzatora na ścianie budynku.

Remont mieszkania Zdroje Szczecin – ingerencja w ściany

Część prowadzonych remontów mieszkań polega na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń. Inwestorzy często chcą usunąć część ścian, powiększając tym samym pomieszczenia lub przesunąć ściany, aby poprawić ład funkcjonalny. Wielu osobom wydaje się, że przestawiając wyłącznie ścianki działowe, nie muszą tego zgłaszać. Tymczasem to również jest zmiana, która podlega uzyskaniu zgody zarządcy. W przypadku ujawnienia wprowadzenia przeróbek na własną rękę, zarządca może domagać się doprowadzenia mieszkania do stanu pierwotnego. To oczywiście oznacza spore dodatkowe koszta. Czego jeszcze nie można remontować na własną rękę? Stare mieszkania Żelechowa Szczecin mogą być wyposażone w przestarzałe instalacje elektryczne, gazowe i wodociągowe. Zmiana we własnym zakresie również jest niedopuszczalna. Może to skutkować koniecznością opróżnienia instalacji w całym pionie, wpływa zatem na sposób funkcjonowania pozostałych lokali. Pamiętajmy zatem o tym, aby każdy remont mieszkania Żydowce Szczecin , zawsze konsultować z zarządcą spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Back to top

Dodaj komentarz